Školní vzdělávací program MŠ

Náš školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy a je inspirován vzdělávacím programem „Začít spolu“. Nazvali jsme jej „Svět jako v pohádce“.

Naším velkým přáním a snahou je, aby děti spokojeně prožily pohádkové dětství v kolektivu svých vrstevníků a aby každý den přivítaly dětským úsměvem. Aby se v naší škole cítily příjemně a zároveň se tu naučily vše potřebné pro život.

Význam pohádek

Nejkrásnější vzpomínky má dítě na usínání s pohádkou, kterou mu přečte jeho maminka nebo tatínek. Čemu všemu se děti tou nejpřirozenější cestou mohou z pohádek naučit?

Přátelství: jak získat přátele a udržet si je, vzájemně si důvěřovat a dělit se s nimi

Čestnosti: chovat se podle toho, co je správné a co špatné, vždy být fér, omluvit se, když někomu ublížím

Spolupráci: dopracovat se společně k cíli, zajímat se a spoluutvářet prostředí, ve kterém žiji

Zdravému rozumu: naučit se správně posoudit situaci, radovat se z maličkostí

Přizpůsobivosti: osvojit si schopnost změnit plán, je-li třeba

Smyslu pro humor: být hravý a smát se, aniž by se to někoho dotklo

Představivosti: naučit se využívat fantazii k tvůrčímu myšlení

Odpovědnosti: převzít odpovědnost za své činy, nebrat si, co mi nepatří, osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví

Organizování: mít přehled o svých věcech a naučit se je vracet tam, odkud jsem je vzal

Zvídavosti: touha dozvídat se nové věci o sobě a okolním světě

Trpělivosti: naučit se čekat a pochopit, že ne vše můžeme mít hned

Snaživosti: vynaložit maximální úsilí pro úspěch v každé činnosti

Vytrvalosti: pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se při prvním neúspěchu

Řešení problémů: schopnost nalézt řešení, umět ho obhájit mezi ostatními, ale umět přijmout kompromis


„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ (Robert Fulghum)

-

.