Školní družina

Školní družina je součástí základní školy a nachází se ve stejné budově. Realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Její náplní je tvůrčí činnost, společenské hry a sportovní aktivity jak v tělocvičně, tak
na školním hřišti.

V průběhu odpolední činnosti družina zajišťuje pitný režim, děti si mohou nápoj nalít do vlastních plastových hrnečků.

Družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/205 o zájmovém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Provoz družiny:

ranní družina: 6.30 – 7.45 hod.
vede vychovatelka Milena Rydlová

odpolední družina: 11.40 – 15.30 hod.
vedou vychovatelé Milena Rydlová,
Mgr. Zdeněk Stuchlík a Bc. Aneta Rydlová.

Podmínky pro přijetí do školní družiny

O přijetí dětí do družiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče žáka vyplní zápisní lístek s osobními údaji žáka, sdělí také rozsah docházky a způsob odchodu. Jakékoliv změny sdělí vychovatelce písemně. Zároveň jsou rodiče povinni oznámit vychovatelce školní družiny případné zdravotní problémy svého dítěte.

V případě, že dítě odchází dříve, než v 15:30, nebo do družiny ten den vůbec nejde (mimo pravidelně dohodnutý režim), předá paní vychovatelce omluvenku podepsanou rodičem.

Úhrada za družinu:

úhrada za docházku: 250,- Kč za I. pololetí (vybíráme od 15. září do konce měsíce)

250,- Kč za II. pololetí (vybíráme od 15. února do konce měsíce)

úhrada za nápoj: 10,- Kč za měsíc

PDF ikona

ŠVP ŠD

PDF ikonaStáhnout
PDF ikona

Vnitřní řád ŠD

PDF ikonaStáhnout
-

.