III. třída / 3. a 5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Monika Kindlová

Počet žáků : 28 (3. ročník: 16 žáků, 5. ročník: 12 žáků)


Den Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Od: 8:00 Od: 8:55 Od: 10:00 Od: 10:55 Od: 11:50 Od: 13:05
Do: 8:45 Do: 9:40 Do: 10:45 Do: 11:40 Do: 12:35 Do: 13:50
Pondělí 3. M Čj Mgeo Tv
5. M Čj Aj M Čt
Úterý 3. ČJ/sloh Čt/Ps Vv AJ Čt
5. ČJ/sloh Etv Čt/sč Vl
Středa 3. M Čj Čt/sč Prv Aj
5. M Čj Aj Hv Inf
Čtvrtek 3. M Čj Tv Aj M
5. M Čj Vv Tv Mgeo
Pátek 3. Prv Čj Hv Čt/Ps
5. Čj Tv Aj Vl


Rozvrh platí od 04. 02. 2019


-

.