II. třída / 2. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Simona Ruiderová

Počet žáků : 23 (2. ročník: 8 žáků, 4. ročník: 15 žáků)


Den Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Od: 8:00 Od: 8:55 Od: 10:00 Od: 10:55 Od: 11:50 Od: 13:05
Do: 8:45 Do: 9:40 Do: 10:45 Do: 11:40 Do: 12:35 Do: 13:50
Pondělí 2. ČJ M Prv Čt
4. ČJ M Vl Aj Čt
Úterý 2. ČJ M Čjsloh Hv
4. ČJ M Aj Etv
Středa 2. ČJ M Vv Tv Čt
4. Čj M Hv Čt
Čtvrtek 2. ČJ Mgeo Prv Čt/Ps
4. ČJ Vv Tv Vl Inf
Pátek 2. ČJ M Čt Tv
4. ČJ/sloh M Tv AJ Mgeo


Rozvrh platí od 04. 02. 2019


-

.