Rozvrhy

Rozpis vyučovacích hodin

8:00 - 8:451. hodina
8:55 - 9:402. hodina
9:40 - 10:00velká přestávka
10:00 - 10:453. hodina
10:55 - 11:404. hodina
11:50 - 12:355. hodina
12:35 - 13:05oběd
13:05 - 13:506. hodina

Vysvětlivky

ČJčeský jazyk
ČJ / slohčeský jazyk / sloh
ČJ/sčspolečná četba
Čtčtení
Čt / Psčtení / psaní
AJanglický jazyk
Mmatematika
M / Geomatematika / geometrie
Prvprvouka
Vlvlastivěda
přírodověda
Infinformatika
pracovní činnosti
Vvvýtvarná výchova
Tvtělesná výchova
Hvhudební výchova
-

.