Plán akcí pro školní rok 2020 – 2021

Srpen 2020

27.08. - Informativní schůzka rodičů a žáků 1. ročníku (od 14.00 hodin)

Září 2020

Každý čtvrtek - plavecký výcvik

01.09. - Začátek školního roku

03.09. - Zahájení plavecké výuky

ZRUŠENO - 15.09. - Rodičovská schůzka - ZRUŠENO

21.09. - Aktivity pro dobré vztahy ve skupině, Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D. - 5. ročník- PROJEKTOVÝ DEN (5. ročník)

ZRUŠENO - 25.09. - Den s Policií ČR - PROJEKTOVÝ DEN - ZRUŠENO

září - Pasování na čtenáře - PROJEKTOVÝ DEN (2. ročník)

Říjen 2020

Každý čtvrtek - plavecký výcvik

1.10. - od 16.00 - Doplňující volby do školské rady

12.10. - Zdravá 5 - PROJEKTOVÝ DEN

16.10. - Požární bezpečnost - PROJEKTOVÝ DEN

26.10. - 30.10 - Podzimní prázdniny

Listopad 2020

Každý čtvrtek - plavecký výcvik - Náchod (končí 05. 11. 2020)

10.11. - Rodičovská schůzka - konzultační

Prosinec 2020

23.12. - 03.01 - Vánoční prázdniny

Leden 2021

04.01. - Zahájení výuky

19.01. - Pedagogická rada

28.01. - Pololetní vysvědčení (výuka trvá do 11.40)

29.01. - Pololetní prázdniny

Únor 2021

01.02.- 07.02 - Jarní prázdniny

Březen 2021

23.03. - Rodičovská schůzka - čtvrtletní hodnocení

Duben 2021

01.04.- Velikonoční prázdniny

Květen 2020

Červen 2020

08.06. - Třídní schůzky - konzultační

15.06. - Pedagogická rada

červen - ZŠ Krčín - návštěva budoucích žáků 6. ročníku

30.06. – ukončení školního roku


-

.