Kroužky v MŠ

Děti mohou navštěvovat výtvarný kroužek, kde se seznamují s různými výtvarnými technikami a práce našich dětí už získaly ocenění na různých výstavách. Mohou navštěvovat i kroužek Malí hasiči, se kterým se děti účastní různých soutěží.

Mladí Hasiči

SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK OKRESU JIČÍN - SDH HOLOVOUSY

Pro naši přípravku již 2. setkání ve sportovním areálu SDH Holovousy. 5. 5. v neděli naše přípravka absolvovala nabitý program. Ráno po nástupu 12. SDH přípravka odběhla závody požární všestrannosti tzv. Braňák. Následovala štafeta dvojic. Obou úkolů se družstvo zhostilo na výbornou. Po obědě probíhaly ukázky požárního útoku. My jsme předvedli ukázku TFA – upravený železný hasič. Po vyhodnocení jsme spokojeně odjížděli k hasičům do HK.

Mladí hasiči
Mladí hasiči

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Na zpáteční cestě z Holovous jsme naplánovali zastávku v Hradci Králové u hasičů na ZSKH. Viděli jsme ukázku vyprošťování osob z automobilu po nehodě, techniku, se kterou hasiči pracují, garáže, čluny a jiné. Po prohlídce jsme přejeli k hasičům na nábřeží. I tam probíhaly ukázky (třeba jak uhasit rozpálený olej anebo jak ho nikdy NEHASIT!). Zkusili jsme i zakouřený prostor ve cvičné komoře a prohlédli jsme si zázemí hasičské stanice, kde hasiči slouží 24 hodinovou pohotovost (klubovnu – odpočinkovou místnost, jídelnu, kuchyň, ložnice, posilovnu atd. Moc se nám u hasičů v HK líbilo.

Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči

SETKÁNÍ HASIČSKCH PŘÍPRAVEK BŘEHY – AUTOKEMP, 27. 4. BUŇKOV 2019

Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje zaštituje již 9 let sraz přípravek. Hlavní program sobotního dopoledne byl nabytý. Do slavnostního nástupu a průvodu se zapojilo 11 sborů. Dalším bodem programu bylo taneční vystoupení hasiček Břehy. Celé dopoledne probíhali ukázky jednotlivých SDH přípravek. Navazovala jedna za druhou až do oběda. Dopoledne se plnil odznak TFA upraveného železného hasiče „Železné hasičátko“. Plnili ho předškoláci a našim se povedlo získat 2. a 4. místo. V průběhu dne byl připraven skákací hrad a pohádková cesta s úkoly. Pro všechny byly připraveny odměny a dárky, pamětní listy a medaile.

Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
-

.