Kroužky v MŠ

Děti mohou navštěvovat výtvarný kroužek, kde se seznamují s různými výtvarnými technikami a práce našich dětí už získaly ocenění na různých výstavách. Mohou navštěvovat i kroužek Malí hasiči, se kterým se děti účastní různých soutěží.

Mladí Hasiči

DĚTSKÝ DEN VE VALU

Vyjeli jsme s dětmi na pozvání na Dětský den do Valu. Akce se konala a Přírodním divadle. Prošli jsme trasu s úkoly a děti dostali odměny, následovala příprava a ukázka. Nejprve rozcvička a pak záchrana osoby v hořícím domečku. Vše se podařilo, počasí přálo. K chuti po akci přišla povidlová buchta a zmrzlina. Pro děti byla na závěr připravena pohádka O nosaté princezně. Příjemně unaveni jsme se vrátili v pozdním odpoledni domů.

DĚTSKÝ DEN NA SOKOLSKÉ ZAHRADĚ

Ukázka z činnosti přípravky na Dětském dnu v Bohuslavicích v sobotním programu. Zásah mini hasičů s autíčkem. Vyjeli na místo nehody. Hasič záchranář prozkoumal hořící domeček a našel Matěje. Předal ho záchranářům zdravotníkům a pokračoval s hasiči na uhašení domečku. Záchrana osob a majetku se zadařila. Mini hasiči se po zásahu a úklidu materiálu vrátili na základnu.

BRAŇÁČEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Jako každý rok, tak i tento jsme se zúčastnili Braňáčku na STADIONU G. KLAPÁLKA v Novém Městě nad Metují. Hasiči připravují úkoly, které děti znají z přípravy na ZPV (tj. lanová lávka, první pomoc, topografické značky, hasičské nářadí + značky, zásah džberovou stříkačkou). Po odběhnutí všech družstev dostaly děti na nástupu sladké odměny a medaile. Naše družstvo, jako každý rok, zmrzlinu za odměnu.

SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK OKRESU JIČÍN - SDH HOLOVOUSY

Pro naši přípravku již 2. setkání ve sportovním areálu SDH Holovousy. 5. 5. v neděli naše přípravka absolvovala nabitý program. Ráno po nástupu 12. SDH přípravka odběhla závody požární všestrannosti tzv. Braňák. Následovala štafeta dvojic. Obou úkolů se družstvo zhostilo na výbornou. Po obědě probíhaly ukázky požárního útoku. My jsme předvedli ukázku TFA – upravený železný hasič. Po vyhodnocení jsme spokojeně odjížděli k hasičům do HK.

Mladí hasiči
Mladí hasiči

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Na zpáteční cestě z Holovous jsme naplánovali zastávku v Hradci Králové u hasičů na ZSKH. Viděli jsme ukázku vyprošťování osob z automobilu po nehodě, techniku, se kterou hasiči pracují, garáže, čluny a jiné. Po prohlídce jsme přejeli k hasičům na nábřeží. I tam probíhaly ukázky (třeba jak uhasit rozpálený olej anebo jak ho nikdy NEHASIT!). Zkusili jsme i zakouřený prostor ve cvičné komoře a prohlédli jsme si zázemí hasičské stanice, kde hasiči slouží 24 hodinovou pohotovost (klubovnu – odpočinkovou místnost, jídelnu, kuchyň, ložnice, posilovnu atd. Moc se nám u hasičů v HK líbilo.

Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči

SETKÁNÍ HASIČSKCH PŘÍPRAVEK BŘEHY – AUTOKEMP, 27. 4. BUŇKOV 2019

Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje zaštituje již 9 let sraz přípravek. Hlavní program sobotního dopoledne byl nabytý. Do slavnostního nástupu a průvodu se zapojilo 11 sborů. Dalším bodem programu bylo taneční vystoupení hasiček Břehy. Celé dopoledne probíhali ukázky jednotlivých SDH přípravek. Navazovala jedna za druhou až do oběda. Dopoledne se plnil odznak TFA upraveného železného hasiče „Železné hasičátko“. Plnili ho předškoláci a našim se povedlo získat 2. a 4. místo. V průběhu dne byl připraven skákací hrad a pohádková cesta s úkoly. Pro všechny byly připraveny odměny a dárky, pamětní listy a medaile.

Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
-

.