Vnitřní řád školní jídelny MŠ (platný od 1. září 2018)

Vnitřní řád školní jídelny najdete zde, případně je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty MŠ.

Značení alergenů na jídelním lístku najdete zde, případně je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty MŠ.

PDF ikona

Vnitřní řád školní jídelny MŠ

PDF ikonaStáhnout
PDF ikona

Značení alergenů

PDF ikonaStáhnout
-

.