AKCE MŠ 2020/2021

Září:

- informace o novém školním roce pro rodiče - emailem

Říjen:

- Halloween - výzdoba školky dýněmi

- čtvrtek 29. října – pátek 30. října 2020 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Listopad:

- středa 11. listopadu 2020 od 9.00 hod - divadlo paní Hruškové „Kohout králem“ (45Kč/dítě)

- na konci měsíce tvoření s rodiči - pokud epidemiolog. situace dovolí
- Broučkiáda

- Drakiáda

- vánoční focení

Prosinec:

- výlet do Nového Města – betlémy (muzeum) předškoláci

- 3. prosince - dopoledne - návštěva Mikuláše

- úterý 15. prosince - dopoledne – Ježíšek

- středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden:

- úterý 12. ledna 2020 od 9hod - loutkové divadlo Polehňa (40Kč/dítě)

- předškoláci - dopoledne - návštěva ZŠ

- vyšetření zraku

Únor:

- 1. února – 5. února 2021 - JARNÍ PRÁZDNINY

- karneval - v MŠ

- středa 17. února 2020 - Kouzelník z Poličky

Březen:

- středa 3. března 2020 od 9hod - maňáskové divadlo Šternberk (50Kč/dítě)

- Tongo - Hradec Králové

Duben:

- 1. – 4. dubna Velikonoce

- 20. dubna - Den otevřených dveří

- zápis do ZŠ

- čarodějnický rej

Květen:

- ukázka práce Policie

- besídky

- zápis do MŠ

- focení

Červen:

- Den dětí

- výlety

- Den bezpečnostních složek na letišti v Novém Městě

- šerpování školáčků

Dále se děti zúčastní programu v Projektových dnech, o kterých Vás budeme informovat na nástěnkách jednotlivých tříd.

Jsme zapojeni do projektů:
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
JSEM LASKAVEC
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
ZDRAVÁ 5

-

.